4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

KARANTÉNA TŘÍD - DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Vážení zákonní zástupci,

se sílící epidemií onemocnění Covid - 19 v České republice se stále častěji stává, že i žáci naší školy nebo celé třídy musí nastoupit do karantény.

Karanténa je opatření, které má vést k zamezení šíření infekčního onemocnění. Slouží primárně k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, od ostatních. Po dobu karantény je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se u ní projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je taková osoba povinna kontaktovat svého lékaře.

Bohužel se nám často stává, že žáci karanténu nedodržují a stýkají se s kamarády (vzájemně se navštěvují, scházejí se venku apod.).
Žádáme Vás tímto o dohled nad dodržováním pravidel karantény u svých dětí.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že karanténa není nemoc a žák nemá žádný důvod nepokračovat ve vzdělávání. Pokud se ve třídě učí distančně, je žák povinen se distanční výuky účastnit. Pokud je karanténa vyhlášena nad jednotlivým žákem, je povinností žáka, potažmo jeho zákonného zástupce, vyžádat si od učitelů podklady pro domácí přípravu.

Děkujeme.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP