4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020, NÁVRAT ŽÁKŮ K PREZENČNÍ VÝUCE

V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR  informujeme o organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020:

Výuka

 • od 30. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka celého 1. stupně a 9. ročníku
 • od 30. 11. 2020 se zahajuje rotační způsob výuky (distanční/prezenční) 6., 7. , 8. ročníku
 • harmonogram střídání tříd

Týden

Prezenční výuka

Distanční výuka

30.11. - 4. 12. 2020

7.  B, 7. C, 8. A, 8. B. , 8. C

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A

7. 12. - 11. 12. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A

7.  B, 7. C, 8. A, 8. B. , 8. C

 • rozvrh jednotlivých tříd vychází z běžného rozvrhu, bez tělesné výchovy a hudební výchovy (zpěvu)
 • v rozvrhu jsou prováděny aktuálně úpravy tak, aby byla splněna protiepidemická opatření  - změny v  rozvrhu jsou zveřejněny předem, sledujte v ŠOL 
 • žáci na prezenční výuce jsou povinni přizpůsobit přípravu do školy změněnému rozvhu
 • zákonné zástupce upozorňujeme na možnost odlišného začátku/konce vyučování od běžného rozvrhu - viz předchozí bod
 • žáci na distanční výuce - pokračují dle nastavených pravidel

Školní družina

 • pro přihlášené žáky 1. až 3. tříd
 • dle běžných provozních hodin - 6.00 - 17.00 hod.
 • školní klub pro žáky 4. a 5. tříd nebude z personálních důvodů po dobu epidemických opatření otevřen

Školní jídelna

 • stravování ve školní jídelně pouze žáci v prezenční výuce - čas 11. 40 - 14.00 hod.
 • odběr obědů do jídlonosičů - pouze žáci na distanční výuce a žáci 1. den nemoci - čas 14.00 - 14.30 hod.
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • více infromací k školní jídelně na - https://zs4.plzen.eu/nase-skola/aktuality-18/skolni-jidelna-od-30-11-2020.aspx

Individuální prezenční konzultace pro žáky na distanční výuce

 • vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník
 • konzultace po předchozí domluvě s učitelem

Konzultační hodiny učitelů

 • po dobu epidemických opatření budou konzultační hodiny učitelů probíhat jen po předchozí individuální domluvě s učitelem
 • ke konzultaci využijte po tuto dobu přednostně telefonickou a emailovou komunikaci

Epidemická opatření

 • během pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky
 • podle možností bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu
 • probíhat bude pravidelné větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy  je možný j en v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky
 • doporučujeme vybavit žáky individuálními dezinfekčními prostředky - dezinfekční ubrousky, gel apod.

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP