4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INFORMACE K HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

Vážení rodiče, žáci,

informujeme o způsobu hodnocení  za 1. pololetí školního roku 2020 - 2021 a předání výpisu vysvědčení.

1. Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí se řídí Doporučením pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo MŠMT dne 4. 1. 2021,  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění a Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků 4. ZŠ.

2. Hodnocení za 1. pololetí bude provedeno na 4. ZŠ klasifikací, tzn. známkami.

3. Při klasifikaci bude přihlíženo zejména  k:

  • klasifikaci během prezenční výuky a distanční výuky, popřípadě při individuálních konzultacích
  • účasti a aktivitě na distanční výuce
  • plnění úkolů při distanční výuce (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)
  • plnění doplňkových úkolů, referátů
  • žákovským porfoliím

4. Celkové hodnocení za 1. pololetí školní roku bude zpřístupněno k 28. 1. 2021 v ŠOL - Hodnocení - Výpis Hodnocení- Výpis hodnocení žáka/Hodnocení.

5. Dne 28. 1. 2021 proběhne ve všech třídách 3. až 9. ročníku online - třídnická hodina, při které učitelé zhodnotí práci žáků za 1. pololetí.

6. Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude žákům 3. až 9. tříd  předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce

7. Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou na prezenční výuce, obdrží výpis vysvědčení dne 28. 1. 2021 - 4. vyučovací hodinu. 

8. V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u žáka, postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona, tzn. stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP