4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

II. STUPEŇ - PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 8. 6. 2020

Informujeme zákonné zástupce a žáky:

1. Od 8. 6. 2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole.

2. Přítomnost bude umožněna zejména za účelem:

  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
  • odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • individuální konzultace s vyučujícími k objasnění učiva a zadání samostatných úkolů (po předchozí domluvě)
  • vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

3. Aktivity budou organizovány pro každou skupinu  ve třech setkáních po dvou hodinách. Termíny  a čas jednotlivých setkání budou zveřejněny po přihlášení žáků na webu školy.

4. Aktivity budou organizovány v maximálně  15ti členných skupinách složených z  žáků stejné třídy.

5. Přihlášku k přítomnosti žáka (viz příloha č. 1) je nutné odevzdat nejpozději do 3. 6. 2020 do 10.00 hod.

6. Přihlášku lze podat emailem (naskenované) na adresu třídního učitele (zastupujícího třídního učitele - 6. A - Mgr. Dagmar Míková, 8. C - Mgr. Matouš Hrdlička), vhozením do schránky školy na budově, osobním odevzdáním ve vrátnici. 

7. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha č. 2) a podepsané jej odevzdat v den nástupu žáka do školy.

8. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla (viz příloha č. 3), dle pokynů pedagoga používat roušku.

9. Stravování nebude pro žáky zajištěno.

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP