4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2022  pokračuje bezplatné doučování žáků Díky projektu Národní plán doučování lze nadále využívat bezplatnou nabídku doučování žáků. Projekt je financován z prostředků Evropské unie Next Generation EU. Národní plán doučování je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření  znalostí žáků.

Doučování - základní informace

  • cíl projektu -  zmírnění negativních dopadů výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID - 19, rozšíření znalostí žáků
  • cílová skupina žáků - žáci ohroženi školním neúspěchem; žáci, kteří neporozuměli učivu; žáci, kteří se  chtějí dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, které je při výuce zaujalo
  • kdo doučuje - učitelé a asistenti školy
  • jak se přihlásit - kontaktovat třídního učitele nebo vyučujícího, konečné rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování je v kompetenci ředitelky školy
  • docházka na doučování - po zařazení žáka do doučování je jeho docházka na doučování povinná, na omlouvání se vztahují pravidla Školního řádu 4. ZŠ

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP